Link

Du kan selv finde dine egne favoritter på nettet med en af de mange søgerobotter eller bruge en generel linkliste .

Du kan også indtaste dine ønsker her. De vil blive sendt til Google, og måske får du et brugbart svar.

Google

Du kan også prøve en anden søgemaskine som er lidt anderledes ved at resultaterne afleveres emneinddelt

mooter MOOTER

 


 

 

Google og Mooter er blot to af de generelle søgemaskiner, for god ordens skyld nævnes flere hvis du skulle foretrække en af dem.

Desuden der lidt mere avancerede stifindere til de mere usynlige dele på nettet (dynamiske databaser og ikke kun html-sider).

Egentlige håndbøger, lærebøger, ordbøger og andre opslagsværker kan også være til nytte

Og sidst men ikke mindst er der muligheden ved at starte i en eller anden passende portal (udover dem der tilbydes i nogle af søgemaskinerne). Portaler der er dedikeret til sejklsport findes på undersiden sejlads portaler